Stel uw vraag

kantoor@wopit.nl


Adres Bedrijfsbureau:

Tuindorpstraat 61

7555 CS Hengelo

06 - 23712402 of 

06-20567860 (overdag van 09:00 - 17:00 uur)

           

                 logo iso hkz

Stichting Wopit

De stichting WOPiT heeft alsmissiehet bevorderen  van woonmogelijkheden voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid en het bevorderen van hun participatie in de maatschappij. Dewoon- en zorgvisievan WOPiT is gericht op het zo zelfstandig mogelijk wonen en leven in kleinschalige woonvoorzieningen met een gemeenschappelijke ruimte binnen een "huiselijke" sfeer. De begeleiding is gericht op herstel- en participatie.

 ANBIKlachtenportaal ZORG

Links

Bekijk hier interessante links:

verenigingen cliënten en familieleden

ypsilon vereniging voor familieleden

anoiksis vereniging voor schizofreniepatiënten

informatie over systematisch rehabilitatiegericht handelen (srh)

stichting pandora voor mensen die psychische of psychiatrische problemen hebben

stichting labyrint in perspectief

branchevereniging kleinschalige zorg

informatie over persoongebondenbudget per saldo

pgb plein

themasite pgb van het college voor zorgverzekeringen

sociale verzekeringsbank

verenigde zorgverzekeraars in Nederland

een site waar pgb-houders online de pgb-administratie kunnen beheren

overzichtsite pgb sites

sites waar pgb-houders gratis op zoek kunnen naar zorgverleners en andersom

wet maatschappelijke ondersteuning

informatiesite wmo van ministerie volksgezonheid

informatie, advies en ondersteuning

arcon

steunpunt informele zorg

zorgkantoor twente en arnhem

wonen

expertisecentrum wonen ypsilon

stichting ribw instelling voor beschermende woonvormen in twente

ggz instellingen

mediant

informatiesites zorgverlening

voor iedereen die met zorg te maken heeft

menu png tripleproamy
menu tripleproamy
menu tripleproamy