Stel uw vraag

kantoor@wopit.nl


Adres Bedrijfsbureau:

Tuindorpstraat 61

7555 CS Hengelo

06 - 23712402 of 

06-20567860 (overdag van 09:00 - 17:00 uur)

           

                 logo iso hkz

Stichting Wopit

De stichting WOPiT heeft alsmissiehet bevorderen  van woonmogelijkheden voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid en het bevorderen van hun participatie in de maatschappij. Dewoon- en zorgvisievan WOPiT is gericht op het zo zelfstandig mogelijk wonen en leven in kleinschalige woonvoorzieningen met een gemeenschappelijke ruimte binnen een "huiselijke" sfeer. De begeleiding is gericht op herstel- en participatie.

 ANBIKlachtenportaal ZORG

Herstelcoaching

Herstellen & participeren

Je wilt ondersteund worden op weg naar herstel en participatie in de maatschappij. Dan kan WOPiT je van dienst zijn met ambulante ondersteuning enherstelcoaching.Dit is mogelijk vanuit een toewijzingsbesluit van de gemeente waar je woont voor ondersteuning zelfstandig leven of maatschappelijke deelname. Je kunt jehieraanmelden.

 


 

menu png tripleproamy
menu hover tripleproamy
menu tripleproamy