Stel uw vraag


 

Contactgegevens Stichting WOPiT


Tuindorpstraat 61

Gebouw C 01

7555 CS Hengelo

06 - 20567860

directeur@wopit.nl

Stichting Wopit

Stichting WOPiT heeft alsmissiehet bevorderen van (woon)mogelijkheden voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid en het bevorderen van hun participatie in de maatschappij. Dewoon- en zorgvisievan Stichting WOPiT is gericht op het zo zelfstandig mogelijk wonen en leven in kleinschalige woonclusters met een gemeenschappelijke ruimte binnen een "huiselijke" sfeer. De begeleiding is gericht op herstel- en participatie.

 ANBIKlachtenportaal ZORG
ISO 9001 certificatie logo

 

Sponsoren en subsidiegevers

logoswebsite
 

logos

Group 2


Sponsorloop familie Kieft
Hengelo, Delden

Sponsor fietstocht Gerard Jansen
Den Haag

 

Fiscaal

Stichting WOPiT is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan Stichting WOPiT zijn in principe voor de schenker fiscaal aftrekbaar; zie www.anbi.nl onder Stichting Wonen en psychiatrie in Twente met vestigingsplaats Delden. Het Kamer van Koophandelnummer van de stichting is 08150717. Dedoelstellingenen degegevens van het bestuurvindt u onder de kop WOPiT.

 

 

menu tripleproamymenu hover tripleproamy
menu tripleproamymenu hover tripleproamy
menu tripleproamymenu hover tripleproamy