Stel uw vraag

kantoor@wopit.nl


Adres Bedrijfsbureau:

Tuindorpstraat 61

7555 CS Hengelo

06 - 23712402 of 

06-20567860 (overdag van 09:00 - 17:00 uur)

           

                 logo iso hkz

Stichting Wopit

De stichting WOPiT heeft alsmissiehet bevorderen  van woonmogelijkheden voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid en het bevorderen van hun participatie in de maatschappij. Dewoon- en zorgvisievan WOPiT is gericht op het zo zelfstandig mogelijk wonen en leven in kleinschalige woonvoorzieningen met een gemeenschappelijke ruimte binnen een "huiselijke" sfeer. De begeleiding is gericht op herstel- en participatie.

 ANBIKlachtenportaal ZORG

 

Sponsoren en subsidiegevers

logoswebsite
 

logos

 


Sponsorloop familie Kieft
Hengelo, Delden

Sponsor fietstocht Gerard Jansen
Den Haag

 

Fiscaal

Stichting WOPiT is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan WOPiT zijn in principe voor de schenker fiscaal aftrekbaar; zie www.anbi.nl  onder Stichting Wonen en psychiatrie in Twente met vestigingsplaats Delden. Het Kamer van Koophandelnummer van de stichting is 08150717. Dedoelstellingenen degegevens van het bestuurvindt u onder de kop WOPiT.

 

 

menu png tripleproamy
menu tripleproamy
menu tripleproamy