Stel uw vraag


 

Contactgegevens Stichting WOPiT


Tuindorpstraat 61

Gebouw C 01

7555 CS Hengelo

06 - 20567860

directeur@wopit.nl

           

                 logo iso hkz

Stichting Wopit

Stichting WOPiT heeft alsmissiehet bevorderen van (woon)mogelijkheden voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid en het bevorderen van hun participatie in de maatschappij. Dewoon- en zorgvisievan Stichting WOPiT is gericht op het zo zelfstandig mogelijk wonen en leven in kleinschalige woonclusters met een gemeenschappelijke ruimte binnen een "huiselijke" sfeer. De begeleiding is gericht op herstel- en participatie.

 ANBIKlachtenportaal ZORG

Klachtenregeling

Stichting WOPiTkent eeninterne klachtenprocedurevoor als een member of een naastbetrokkene van een member ontevreden is over de zorg, de dienstverlening of de situatie binnen Stichting WOPiT. Wanneer interne gesprekken niet tot een oplossing leiden kan men zich wenden tot respectievelijk devertrouwenspersoonvan Stichting WOPiT of een beroep doen op hetKlachtenportaal Zorgwaarbij Stichting WOPiT is ingeschreven.

menu png tripleproamy
menu tripleproamy
menu tripleproamy