Stel uw vraag

kantoor@wopit.nl


Adres Bedrijfsbureau:

Tuindorpstraat 61, 7555CS, Hengelo

06-20567860 (overdag van 09:00 - 17:00 uur)

           

                 logo iso hkz

Stichting Wopit

De stichting Wopit heeft als missie het bevorderen  van woonmogelijkheden voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid en het bevorderen van hun participatie in de maatschappij. De woon- en zorgvisie van Wopit is gericht op het zo zelfstandig mogelijk wonen en leven in kleinschalige woonvoorzieningen met een gemeenschappelijke ruimte binnen een "huiselijke" sfeer. De begeleiding is gericht op herstel- en participatie.

 ANBIKlachtenportaal ZORG

Voorlopig programma symposium 20 mei te Almelo

12.00 uur Ontvangst

12.30 uur "Van herstel naar participatie en een inclusieve arbeidsmarkt": inspirerende bijdragen vanuit werkgevers, ervaringswerkers, gemeenten en professionals. 

14.15 Pauze

14.45 " Sociaal aan de slag": inclusief mensen met een psychische kwetsbaarheid (integrale werksessies)

16.30 Lancering van de "De Sociale Onderneming"

17.00 uur afsluiting en informeel.

menu png tripleproamy
menu tripleproamy
menu tripleproamy