Stel uw vraag

kantoor@wopit.nl


Adres Bedrijfsbureau:

Tuindorpstraat 61

7555 CS Hengelo

06 - 23712402 of 

06-20567860 (overdag van 09:00 - 17:00 uur)

           

                 logo iso hkz

Stichting Wopit

De stichting WOPiT heeft alsmissiehet bevorderen  van woonmogelijkheden voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid en het bevorderen van hun participatie in de maatschappij. Dewoon- en zorgvisievan WOPiT is gericht op het zo zelfstandig mogelijk wonen en leven in kleinschalige woonvoorzieningen met een gemeenschappelijke ruimte binnen een "huiselijke" sfeer. De begeleiding is gericht op herstel- en participatie.

 ANBIKlachtenportaal ZORG

Voorlopig programma symposium 20 mei te Almelo

12.00 uur Ontvangst

12.30 uur "Van herstel naar participatie en een inclusieve arbeidsmarkt": inspirerende bijdragen vanuit werkgevers, ervaringswerkers, gemeenten en professionals. 

14.15 Pauze

14.45 " Sociaal aan de slag": inclusief mensen met een psychische kwetsbaarheid (integrale werksessies)

16.30 Lancering van de "De Sociale Onderneming"

17.00 uur afsluiting en informeel.

menu png tripleproamy
menu tripleproamy
menu tripleproamy