Stel uw vraag

kantoor@wopit.nl


Adres Bedrijfsbureau:

Tuindorpstraat 61, 7555CS, Hengelo

06-20567860 (overdag van 09:00 - 17:00 uur)

           

                 logo iso hkz

Stichting Wopit

De stichting Wopit heeft als missie het bevorderen  van woonmogelijkheden voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid en het bevorderen van hun participatie in de maatschappij. De woon- en zorgvisie van Wopit is gericht op het zo zelfstandig mogelijk wonen en leven in kleinschalige woonvoorzieningen met een gemeenschappelijke ruimte binnen een "huiselijke" sfeer. De begeleiding is gericht op herstel- en participatie.

 ANBIKlachtenportaal ZORG

Cultuur en werkwijze

Onze werkcultuur heeft gelijkwaardigheid en respect voor de mogelijkheden, onmogelijkheden en capaciteiten van onze members als basis. Een member van WOPiT wordt ondanks de psychiatrische kwetsbaarheid als een mens gezien met eigen mogelijkheden en capaciteiten en in staat gesteld om een autonoom leven te leiden. 

De vraag van de member  staat  centraal om te bereiken dat hij/zij zijn/haar leven zingevend vindt en dat hij/zij weer zelfrespect krijgt, iets wat alleen hij/zij kan ervaren. De medewerker is een in deSRHmethodiek opgeleide en getrainde professional die deze methodiek met de juiste attitude gestructureerd toepast. Er wordt gewerkt vanuit de mogelijkheden van de member binnen een gelijkwaardige samenwerkingsrelatie. WOPiT stimuleert de “samensturing”, een werkwijze waarbij een locatie “gerund” wordt door een team van members, ervaringswerkers en professionals. Daarin voeren member-huurders  zelf taken uit zoals het voorzitterschap van het huurdersoverleg, het medezeggenschap orgaan en het leiden van activiteiten.

menu png tripleproamy
menu tripleproamy
menu tripleproamy