Stel uw vraag


 

Contactgegevens Stichting WOPiT


Tuindorpstraat 61

Gebouw C 01

7555 CS Hengelo

06 - 20567860

directeur@wopit.nl

Stichting Wopit

Stichting WOPiT heeft alsmissiehet bevorderen van (woon)mogelijkheden voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid en het bevorderen van hun participatie in de maatschappij. Dewoon- en zorgvisievan Stichting WOPiT is gericht op het zo zelfstandig mogelijk wonen en leven in kleinschalige woonclusters met een gemeenschappelijke ruimte binnen een "huiselijke" sfeer. De begeleiding is gericht op herstel- en participatie.

 ANBIKlachtenportaal ZORG
ISO 9001 certificatie logo

Cultuur en werkwijze

Onze werkcultuur heeft gelijkwaardigheid en respect voor de mogelijkheden, onmogelijkheden en capaciteiten van onze members als basis. Een member van WOPiT wordt ondanks de psychiatrische kwetsbaarheid als een mens gezien met eigen mogelijkheden en capaciteiten en in staat gesteld om een autonoom leven te leiden. 

De vraag van de member staat centraal om te bereiken dat hij/zij zijn/haar leven zingevend vindt en dat hij/zij weer zelfrespect krijgt, iets wat alleen hij/zij kan ervaren. De medewerker is een in de Krachtwerk en / of SRHmethodiek opgeleide en getrainde professional die deze methodiek met de juiste attitude gestructureerd toepast. Er wordt gewerkt vanuit de mogelijkheden van de member binnen een gelijkwaardige samenwerkingsrelatie. WOPiT stimuleert de “samensturing”, een werkwijze waarbij een locatie “gerund” wordt door een team van members, ervaringswerkers en professionals. Daarin voeren member-huurders zelf taken uit zoals het voorzitterschap van het huurdersoverleg, hetmedezeggenschapsorgaanen het leiden van activiteiten.

menu tripleproamymenu hover tripleproamy
menu tripleproamymenu hover tripleproamy
menu tripleproamymenu hover tripleproamy