Stel uw vraag

kantoor@wopit.nl


Adres Bedrijfsbureau:

Tuindorpstraat 61, 7555CS, Hengelo

06-20567860 (overdag van 09:00 - 17:00 uur)

           

                 logo iso hkz

Stichting Wopit

 

 

De stichting Wopit heeft als missie het bevorderen  van woonmogelijkheden voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid en het bevorderen van hun participatie in de maatschappij. De woon- en zorgvisie van Wopit is gericht op het zo zelfstandig mogelijk wonen en leven in kleinschalige woonvoorzieningen met een gemeenschappelijke ruimte binnen een "huiselijke" sfeer. De begeleiding is gericht op herstel- en participatie.

 ANBIKlachtenportaal ZORG

De stichting WOPiT heeft als missie het bevorderen van woonmogelijkheden voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid en het bevorderen van hun participatie in de maatschappij. De woonvisie van WOPiT is gericht op het zo zelfstandig mogelijk wonen in kleinschalige woonvoorzieningen met volwaardige woningen en een gemeenschappelijke ruimte binnen een "huiselijke sfeer". De geleverde begeleiding is conform de zorgvisie van WOPiT en gericht op herstel en participatie.

 

De stichting WOPiT is ontstaan vanuit een ouderinitiatief en op 8 september 2006 in Hengelo (Ov) statutair opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08 1507 16 . WOPiT is een WTZi erkende instelling (instellingsnummer 115250) en is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (www.anbi.nl). Wopit heeft een klachtenregeling is aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg.

menu png tripleproamy
menu tripleproamy
menu tripleproamy