Stel uw vraag


 

Contactgegevens Stichting WOPiT


Tuindorpstraat 61

Gebouw C 01

7555 CS Hengelo

06 - 20567860

directeur@wopit.nl

Stichting Wopit

 

 

Stichting WOPiT heeft alsmissiehet bevorderen van (woon)mogelijkheden voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid en het bevorderen van hun participatie in de maatschappij. Dewoon- en zorgvisievan Stichting WOPiT is gericht op het zo zelfstandig mogelijk wonen en leven in kleinschalige woonclusters met een gemeenschappelijke ruimte binnen een "huiselijke" sfeer. De begeleiding is gericht op herstel- en participatie.

 ANBIKlachtenportaal ZORG
ISO 9001 certificatie logo

Stichting WOPiT

Stichting WOPiT heeft alsmissiehet bevorderen van woonmogelijkheden voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid en het bevorderen van hun participatie in de maatschappij. Dewoonvisievan Stichting WOPiT is gericht op het zo zelfstandig mogelijk wonen in kleinschalige woonvoorzieningen met volwaardige woningen en een gemeenschappelijke ruimte binnen een "huiselijke sfeer". De geleverde begeleiding is conform dezorgvisievan Stichting WOPiT en gericht op herstel en participatie.

Stichting WOPiT is ontstaan vanuit een ouderinitiatief en op 8 september 2006 in Hengelo (Ov) statutair opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08 1507 16 . Stichting WOPiT is een WTZi erkende instelling (instellingsnummer 115250) en is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (www.anbi.nl). Stichting WOPiT heeft eenklachtenregelingen is aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg.

menu tripleproamymenu hover tripleproamy
menu tripleproamymenu hover tripleproamy
menu tripleproamymenu hover tripleproamy