Stel uw vraag


 

Contactgegevens Stichting WOPiT


Tuindorpstraat 61

Gebouw C 01

7555 CS Hengelo

06 - 23712402 (van 09.00 - 17.00) 

kantoor@wopit.nl

           

                 logo iso hkz

Stichting Wopit

Stichting WOPiT heeft alsmissiehet bevorderen  van woonmogelijkheden voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid en het bevorderen van hun participatie in de maatschappij. Dewoon- en zorgvisievan Stichting WOPiT is gericht op het zo zelfstandig mogelijk wonen en leven in kleinschalige woonvoorzieningen met een gemeenschappelijke ruimte binnen een "huiselijke" sfeer. De begeleiding is gericht op herstel- en participatie.

 ANBIKlachtenportaal ZORG

Missie

Stichting WOPiT heeft als doel het bevorderen van (woon)mogelijkheden voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid. De stichting beoogt eigentijdse, zelfstandige woningen te laten bouwen en in beheer te nemen, waarin mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en tegelijkertijd gebruik kunnen maken van gemeenschappelijke voorzieningen.

Stichting WOPiT levert, zowel binnen de woonvoorziening als extern ambulant, begeleiding conform de Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH) methodiek waarbij de begeleiding van de members gericht is op herstel en participatie binnen de maatschappij. De stichting beoogt te werken vanuit de mogelijkheden van de member binnen een evenwaardige samenwerkingsrelatie waarbij de vraag van de member centraal staat.

menu png tripleproamy
menu tripleproamy
menu tripleproamy