Stel uw vraag

kantoor@wopit.nl


Adres Bedrijfsbureau:

Tuindorpstraat 61

7555 CS Hengelo

06 - 23712402 of 

06-20567860 (overdag van 09:00 - 17:00 uur)

           

                 logo iso hkz

Stichting Wopit

De stichting WOPiT heeft alsmissiehet bevorderen  van woonmogelijkheden voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid en het bevorderen van hun participatie in de maatschappij. Dewoon- en zorgvisievan WOPiT is gericht op het zo zelfstandig mogelijk wonen en leven in kleinschalige woonvoorzieningen met een gemeenschappelijke ruimte binnen een "huiselijke" sfeer. De begeleiding is gericht op herstel- en participatie.

 ANBIKlachtenportaal ZORG

Missie

De stichting WOPiT heeft als doel het bevorderen van woonmogelijkheden voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid. De stichting beoogt eigentijdse, zelfstandige woningen te laten bouwen en in beheer te nemen, waarin mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en tegelijkertijd gebruik kunnen maken van gemeenschappelijke voorzieningen.

WOPiT levert, zowel binnen de woonvoorziening als ambulant, begeleiding conform de Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH) methodiek waarbij de begeleiding van de members gericht is op herstel en participatie binnen de maatschappij. De stichting beoogt te werken vanuit de mogelijkheden van de member binnen een evenwaardige samenwerkingsrelatie waarbij de vraag van de member centraal staat.

menu png tripleproamy
menu tripleproamy
menu tripleproamy