Stel uw vraag


 

Contactgegevens Stichting WOPiT


Tuindorpstraat 61

Gebouw C 01

7555 CS Hengelo

06 - 20567860

directeur@wopit.nl

Stichting Wopit

Stichting WOPiT heeft alsmissiehet bevorderen van (woon)mogelijkheden voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid en het bevorderen van hun participatie in de maatschappij. Dewoon- en zorgvisievan Stichting WOPiT is gericht op het zo zelfstandig mogelijk wonen en leven in kleinschalige woonclusters met een gemeenschappelijke ruimte binnen een "huiselijke" sfeer. De begeleiding is gericht op herstel- en participatie.

 ANBIKlachtenportaal ZORG
ISO 9001 certificatie logo

Wij bieden ondersteuning op verschillende manieren. Zo kunnen wij je ondersteunen vanuit de WMO, WLZ of via een PGB financiering. We bieden zorg vanuit de diverse woonclusters, maar kunnen het ook extern ambulant bieden.

Er geldt een wettelijk eigen bijdrage die via het Centraal Administratie Kantoor (CAK) geregeld wordt.

De wachttijd voor de geclusterde woonvormen verschilt per cluster en wordt besproken tijdens een intake gesprek. Wel kunnen we starten met ambulante ondersteuning ter overbrugging.

menu tripleproamymenu hover tripleproamy
menu tripleproamymenu hover tripleproamy
menu tripleproamymenu hover tripleproamy