Stel uw vraag


 

Contactgegevens Stichting WOPiT


Tuindorpstraat 61

Gebouw C 01

7555 CS Hengelo

06 - 20567860

directeur@wopit.nl

           

                 logo iso hkz

Stichting Wopit

Attentie!
I.v.m. corona beperken wij zoveel mogelijk de contacten. Dat betekent: we bieden de hoogst noodzakelijke zorg, maar zeggen alle externe afspraken af.
Bij koorts blijven medewerkers thuis, members in hun huis en informeren we huisarts/ggd. Ontmoetingsruimten worden gesloten. Ondersteuning vindt deels via whatsapp, facetime of telefoon plaats.
Wie thuis kan werken werkt thuis. Dit alles om levens te redden door een piek in de verspreiding te voorkomen. 

Voor vragen: contact via WhatsApp, nummer 06 - 20567860

Wonen & Leven

Je hebt een psychiatrische kwetsbaarheid en je wilt zelfstandig wonen in een geclusterde setting

 

Herstel & Participatie

Je wilt ondersteund worden op weg naar herstel en participatie vanuit je eigen woonsituatie

Werken & Leren

Je hebt interesse in krachtgericht werken
met inzet van ervaringsdeskundigheid

De Stichting WOPiT heeft alsmissiehet bevorderen  van woonmogelijkheden voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid en het bevorderen van hun participatie in de maatschappij. Dewoon- en zorgvisievan Stichting WOPiT is gericht op het zo zelfstandig mogelijk wonen en leven in kleinschalige woonvoorzieningen met een ontmoetingsruimte binnen een "huiselijke" sfeer. De begeleiding is gericht op herstel- en participatie.

 ANBIKlachtenportaal ZORG

Geclusterd wonen
menu png tripleproamy
menu tripleproamy
menu tripleproamy