Stel uw vraag


 

Contactgegevens Stichting WOPiT


Tuindorpstraat 61

Gebouw C 01

7555 CS Hengelo

06 - 20567860

directeur@wopit.nl

           

                 logo

Stichting Wopit

Vanaf 1 juni zijn wij weer gestart met het invullen van de reguliere werkprocessen op aangepaste wijze conform de RIVM richtlijnen. Dat betekent dat wij weer voltallig aanwezig zijn op locaties met inachtneming van afstand, de ontmoetingsruimten weer gereguleerd en gedeeltelijk zijn opengesteld en de individuele coaching en begeleiding weer wordt opgebouwd tot het normale volume, al zal het soms op ander wijze zijn. Vergaderingen vinden deels online en deels face to face plaats indien de ruimte in verhouding tot het aantal deelnemers dat toelaat. We blijven alert op klachten en van de mogelijkheid om te testen zal gebruik worden gemaakt indien hier aanleiding voor is.

De online mogelijkheden zullen blijvend worden toegepast daar waar deze aanvullend en zinvol zijn. Members krijgen hiertoe de beschikking over een I-pad met digitale mogelijkheden tot contact en samenwerken binnen het ondersteuningsplan. Aanmeldingen en intakeprocessen kunnen gewoon doorgang vinden.

Samen gaan we een weg te vinden om samen te werken op de manier zoals we gewend waren met toevoeging van het geleerde tijdens de Corona crisis.

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Voor vragen: contact via WhatsApp, nummer 06 - 20567860

 

Bekijk brochure javastraat kopiehier de brochure van onze nieuwe locatie aan de Javastraat!

Wonen & Leven

Je hebt een psychiatrische kwetsbaarheid en je wilt zelfstandig wonen in een geclusterde setting

 

Herstel & Participatie

Je wilt ondersteund worden op weg naar herstel en participatie vanuit je eigen woonsituatie

Werken & Leren

Je hebt interesse in krachtgericht werken
met inzet van ervaringsdeskundigheid

De Stichting WOPiT heeft alsmissiehet bevorderen  van woonmogelijkheden voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid en het bevorderen van hun participatie in de maatschappij. Dewoon- en zorgvisievan Stichting WOPiT is gericht op het zo zelfstandig mogelijk wonen en leven in kleinschalige woonvoorzieningen met een ontmoetingsruimte binnen een "huiselijke" sfeer. De begeleiding is gericht op herstel- en participatie.

 ANBIKlachtenportaal ZORG

Geclusterd wonen
menu tripleproamymenu hover tripleproamy
menu tripleproamymenu hover tripleproamy
menu tripleproamymenu hover tripleproamy