Stel uw vraag

kantoor@wopit.nl


Adres Bedrijfsbureau:

Tuindorpstraat 61, 7555CS, Hengelo

06-20567860 (overdag van 09:00 - 17:00 uur)

           

                 logo iso hkz

Stichting Wopit

De stichting Wopit heeft als missie het bevorderen  van woonmogelijkheden voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid en het bevorderen van hun participatie in de maatschappij. De woon- en zorgvisie van Wopit is gericht op het zo zelfstandig mogelijk wonen en leven in kleinschalige woonvoorzieningen met een gemeenschappelijke ruimte binnen een "huiselijke" sfeer. De begeleiding is gericht op herstel- en participatie.

 ANBIKlachtenportaal ZORG

Herstelteam en -coaching

Het herstelteam is samengesteld  uit ervaringsdeskundige members die intern worden opgeleid met de mogelijkheid om na certificering betaald medewerker te worden buiten de eigen woonlocatie. Met herstelcoaching wordt vraaggestuurde ondersteuning van activiteiten van het dagelijkse leven geboden in en buiten de woonomgeving met inbegrip van alle levensgebieden. Herstel is een permanent groeiproces in de verbetering van het persoonlijk en maatschappelijk functioneren.

herstelteam

menu png tripleproamy
menu tripleproamy
menu tripleproamy