Stel uw vraag


 

Contactgegevens Stichting WOPiT


Tuindorpstraat 61

Gebouw C 01

7555 CS Hengelo

06 - 20567860

directeur@wopit.nl

Stichting Wopit

Stichting WOPiT heeft alsmissiehet bevorderen van (woon)mogelijkheden voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid en het bevorderen van hun participatie in de maatschappij. Dewoon- en zorgvisievan Stichting WOPiT is gericht op het zo zelfstandig mogelijk wonen en leven in kleinschalige woonclusters met een gemeenschappelijke ruimte binnen een "huiselijke" sfeer. De begeleiding is gericht op herstel- en participatie.

 ANBIKlachtenportaal ZORG
ISO 9001 certificatie logo

Klachtenregeling

Stichting WOPiT kent een interne klachtenprocedure voor als een member of een naastbetrokkene van een member ontevreden is over de zorg, de dienstverlening of de situatie binnen Stichting WOPiT. 

Wanneer interne gesprekken niet tot een oplossing leiden kan men zich wenden tot  het Klachtenportaal Zorg waarbij Stichting WOPiT is ingeschreven. Hier kan gebruikt worden gemaakt van: de klachtenregeling Wkkgz (inclusief onafhankelijke klachten functionaris en aansluiting erkende geschillen commisie kpz) en de klachtenregeling WMO (deze is er voor zorgaanbieders en clienten die uitsluitend Wmo-zorg leveren en voor wanneer de gemeente heeft beoordeeld dat deze klachtenprocedure voldoet. Zo niet, dan volgt een Wkkgz-procedure). 

menu tripleproamymenu hover tripleproamy
menu tripleproamymenu hover tripleproamy
menu tripleproamymenu hover tripleproamy