Stel uw vraag

kantoor@wopit.nl


Adres Bedrijfsbureau:

Tuindorpstraat 61

7555 CS Hengelo

06 - 23712402 of 

06-20567860 (overdag van 09:00 - 17:00 uur)

           

                 logo iso hkz

Stichting Wopit

De stichting WOPiT heeft alsmissiehet bevorderen  van woonmogelijkheden voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid en het bevorderen van hun participatie in de maatschappij. Dewoon- en zorgvisievan WOPiT is gericht op het zo zelfstandig mogelijk wonen en leven in kleinschalige woonvoorzieningen met een gemeenschappelijke ruimte binnen een "huiselijke" sfeer. De begeleiding is gericht op herstel- en participatie.

 ANBIKlachtenportaal ZORG

Klachtenregeling

WOPiT kent eeninterne klachtenprocedurevoor als een member of een naastbetrokkene van een member ontevreden is over de zorg, de dienstverlening of de situatie binnen WOPiT. Wanneer interne gesprekken niet tot een oplossing leiden kan men zich wenden tot respectievelijk devertrouwenspersoonvan WOPiT of een beroep doen op het Klachtenportaal Zorg waarbij WOPiT is ingeschreven.

menu png tripleproamy
menu tripleproamy
menu tripleproamy