Stel uw vraag


 

Contactgegevens Stichting WOPiT


Tuindorpstraat 61

Gebouw C 01

7555 CS Hengelo

06 - 20567860

directeur@wopit.nl

Stichting Wopit

Stichting WOPiT heeft alsmissiehet bevorderen van (woon)mogelijkheden voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid en het bevorderen van hun participatie in de maatschappij. Dewoon- en zorgvisievan Stichting WOPiT is gericht op het zo zelfstandig mogelijk wonen en leven in kleinschalige woonclusters met een gemeenschappelijke ruimte binnen een "huiselijke" sfeer. De begeleiding is gericht op herstel- en participatie.

 ANBIKlachtenportaal ZORG
ISO 9001 certificatie logo

Organisatie

Klik hier voor het organogram als overgangsmodel i.v.m. einde termijn DB 2025. 

Directeur-Bestuurder

Mevrouw K. (Karin) Koopman

Mail: directeur@wopit.nl

Karin

Adjunct-Directeur

de heer T. (Thijs) van Akker

Mail: thijsvanakker@wopit.nl

Manager-bedrijfsvoering/controller

de heer H. (Henk) van Dijk

Mail: henkvandijk@wopit.nl

Raad van Toezicht

De heer A.W.J. (Ad) Smeets, bestuurder zorginstelling. Startjaar zittingstermijn: 2019

De heer P.D. (Pieter) Greidanus, financieel specialist gezondheidszorg. Startjaar zittingstermijn: 2017

Mevrouw G (Diane) Meijer. Startjaar zittingstermijn: 2022

Mail: RvT@wopit.nl

Ouderinitiatief

Een eigen woning is een wens van de meeste mensen. Dat geldt ook voor mensen met een diagnose in de GGZ. De initiatiefnemers Johan van Heerde, Herman Kieft en Jan Voskamp hebben elkaar in februari 2006 gevonden in hun streven om deze wens te helpen realiseren door op diverse plaatsen in Twente kleinschalige wooncomplexen op te richten. Zij werden in dit streven ondersteund door de provincie Overijssel. In juni 2011 is het eerste appartementencomplex voor 16 bewoners aan de Dieselstraat in Hengelo in gebruik genomen. Het realiseren van nieuwe woonclusters ging onverminderd door in Twente. In 2017 waren er 6 woonclusters in Twente gerealiseerd naast een groeiend extern ambulant aanbod. Het vrijwillige bestuur is afgetreden per 2017 en Stichting Wopit is gemoderniseerd met een professioneel organisatiemodel. De directeur, Karin Koopman, is door de Raad van Toezicht benoemd tot Directeur-Bestuurder per juli 2017.

 

 

menu tripleproamymenu hover tripleproamy
menu tripleproamymenu hover tripleproamy
menu tripleproamymenu hover tripleproamy